Hoe leid je ontwikkeling in goede banen?

OntwikkelTijd zet kennis en ervaring graag in voor de ontwikkeling van organisaties, medewerkers en studenten. We werken aan diverse opleidingskundige vraagstukken en leertrajecten in (zorg)organisaties vanuit de kernwaarden energie, verbinding en dynamiek. Als uitgangspunten hanteren wij hierin het breinvriendelijk leren, werkplekleren (het leren op de werkplek) en veranderkundige processen.

Bij OntwikkelTijd zijn wij overtuigd van de ontwikkelbaarheid van iedereen!

Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Over ons

Wij, Manon en Ilse, zijn vanuit passie gedreven om mensen te laten groeien in een ontwikkelingsgerichte werk- en leeromgeving. Wij hanteren daarbij het breinvriendelijk leren als fundament in onze werkzaamheden en zijn daarmee een ontwikkelinspirator voor de (werk)omgeving. Hiermee helpen we organisaties en individuen om meer plezier en rendement te halen uit leren, ontwikkelen en veranderen. Dit doen we doordat we als professional, weten aan welke ‘knoppen’ je in het brein kunt draaien.

 
 
 

Wat hebben wij te bieden?

De opleidingskundige expertise en dienstverlening die wij bieden is onder te verdelen in drie gebieden:

Organisatiegericht Ontwerpen

Ontwerpen van opleidingsbeleid tot concrete ontwikkelingsgerichte leer- werkomgevingen.

Wij richten ons met name op:

  • (Zorg)organisaties waarbij werkplekleren mogelijk is.
  • Medewerkers die zich binnen deze organisaties verder willen ontwikkelen in het ontwikkelingsgericht werken en leren.
  • Onderwijsorganisaties (basis- en middelbaaronderwijs) die breinvriendelijk leren onderdeel willen laten zijn van hun onderwijs.

OntwikkelTijd ontwerpt ontwikkelingsgerichte leer- en werkomgevingen, waarin de kwaliteit van leren en ontwikkelen wordt verhoogd en medewerkers weer de regie nemen in hun eigen leerproces en ontwikkeling. Wij laten organisaties zien hoe dat dat kan met werkplekleren, op een breinvriendelijke manier, passend bij de strategische doelstellingen van de organisatie.

Bijvoorbeeld door:

  • Het opleidingsbeleid vorm te geven, opleidingsdoelen (visie op leren) te koppelen aan bedrijfsdoelen.
  • Te adviseren bij het realiseren van doelstellingen om het professionaliseren van het leren in een organisatie vorm te geven.
  • Nauwe afstemming te zoeken met de doelgroep op de werkvloer.
  • Effectieve leertrajecten te ontwerpen.
  • Aantrekkelijke (breinvriendelijke) leermiddelen te ontwikkelen.
  • Activerende en breinvriendelijke trainingen/workshops te ontwikkelen.
  • Praktische begeleiding en coaching te bieden in ontwikkelen en leren op de werkplek.

Passend Adviseren

Adviseren bij verandering van leer- werkomgevingen.

Hierbij  zetten we o.a. de wetenschap van breinprocessen in om meer rendement en plezier uit leren, ontwikkelen en veranderen te halen en integreren we het geleerde op de werkplek.

In de rol van opleidingskundig adviseur weet OntwikkelTijd binnen organisaties de goede vertaalslag te maken naar de verschillende niveaus in de organisatie. Het steeds opnieuw aansluiten bij de vraag van andere opdrachtgevers maakt dat wij flexibel zijn, snel kunnen schakelen en tegelijkertijd zorgen voor kwaliteit door de juiste vragen te stellen en een proactieve aanpak te hanteren.

Op Maat Trainen

Ontwikkelen, organiseren en trainen van innovatieve ontwikkel- en opleidingstrajecten die bijdragen aan een effectief leerklimaat.

De leervraag van een individu of team zal direct of indirect afgeleid zijn van de organisatiedoelstellingen. De werkplek is dan ook dé plek om te leren en oefenen. Wij zorgen dat we de context kennen, sluiten aan op de leerbehoefte van de doelgroep en ontwerpen op basis van een analyse een effectieve leeroplossing. Hierdoor wordt het ‘leren leren’ en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces vanzelfsprekend.

Ontwikkeltijd wordt enthousiast van leren en ontwikkelen van medewerkers in een dynamische (zorg)organisatie. We bevorderen de deskundigheid van individuen en teams door het opzetten van (digitale) leertrajecten. Wij krijgen energie van het mede ontwikkelen en uitvoeren van offline (en online) trainingen.

Wat zijn onze kernwaarden?

OntwikkelTijd zorgt ervoor dat de ontwikkeling van medewerkers leidt tot gedragsverandering van de organisatie als geheel én bij de individuele medewerker. Samen gaan wij graag op zoek naar de ontwikkelbaarheid van uw organisatie, teams en medewerkers. Hierbij werken we vanuit 3 kernwaarden:

Energie – Energie is een drijfkracht voor ons als bedrijf en als persoon. Mensen laten leren. Hen inspireren en motiveren om verder te kijken, uitdagingen aan te gaan en in beweging te komen.
Verbinding – Verbinding gaat over integriteit, belangen en vertrouwen. Wij verbinden met onze omgeving waardoor we optimaal samenwerken, ontwikkelen en zo waarde toevoegen aan uw organisatie.
Dynamiek – Dynamiek staat voor beweging of verandering. Onze intrinsieke motivatie om in beweging te blijven zet verandering in gang. Wij blijven ons ontwikkelen en aanpassen aan de (veranderende) vraag.

“Elke keer weer word ik enthousiast als ik zie dat iedereen zichzelf ontwikkelt”

Manon van Dinther

 

“De energie die je terugkrijgt van mensen geeft mij veel werkplezier”

Ilse Buijs

 

Waar zijn wij goed in?

We hebben ruime ervaring binnen (zorg)organisaties op het gebied van ontwerpen (van o.a. (digitale) leertrajecten), adviseren (o.a. in verandering van leeromgeving) en trainen (o.a. deskundigheidsbevordering  en begeleiden op de werkvloer).  Het steeds opnieuw aansluiten bij de vraag van andere opdrachtgevers  maakt dat wij flexibel zijn en snel kunnen schakelen.

Onze opdrachtgevers zijn o.a.:

OntwikkelTijd - Nationale Zorgklas
OntwikkelTijd - Jeroen Bosch Ziekenhuis
OntwikkelTijd - Catharina Ziekenhuis
OntwikkelTijd - Sccala
OntwikkelTijd - Koraal
OntwikkelTijd - Amphia
OntwikkelTijd - NCOI

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Manon van Dinther
Adviseur, ontwikkelaar en trainer
M. 06 – 22 17 31 97
E. info@OntwikkelTijd.nl

Ilse Buijs
Adviseur, ontwikkelaar en trainer
M. 06 – 55 97 62 52
E. info@OntwikkelTijd.nl

OntwikkelTijd
Grotestraat 19
5151 JC Drunen