Organisatiegericht werken

OntwikkelTijd ontwerpt ontwikkelingsgerichte leer- en werkomgevingen, waarin de kwaliteit van leren en ontwikkelen wordt verhoogd en medewerkers weer de regie nemen in hun eigen leerproces en ontwikkeling. Wij laten organisaties zien hoe dat dat kan met werkplekleren, op een breinvriendelijke manier, passend bij de strategische doelstellingen van de organisatie.

Wij richten ons met name op:

  • (Zorg)organisaties waarbij werkplekleren mogelijk is.
  • Medewerkers die zich binnen deze organisaties verder willen ontwikkelen in het ontwikkelingsgericht werken en leren.

Onderwijsorganisaties (basis- en middelbaaronderwijs) die breinvriendelijk leren onderdeel willen laten zijn van hun onderwijs.

Ontwikkeltijd - Organisatiegericht werken
Ontwikkeltijd - Organisatiegericht werken

Van strategisch tot praktisch niveau

We leveren van strategisch tot praktisch niveau een bijdrage in de organisatie door:

  • Het opleidingsbeleid vorm te geven, door opleidingsdoelen (visie op leren) te koppelen aan bedrijfsdoelen.
  • Te adviseren bij het realiseren van doelstellingen om het professionaliseren van het leren in een organisatie vorm te geven.
  • Nauwe afstemming met de doelgroep op de werkvloer.
  • Effectieve leertrajecten te ontwerpen.
  • Aantrekkelijke (breinvriendelijke) leermiddelen te ontwikkelen.
  • Activerende en breinvriendelijke trainingen/workshops te ontwikkelen.
  • Praktische begeleiding en coaching te bieden in ontwikkelen en leren op de werkplek.

"OntwikkelTijd van inspireren tot leren"

CONTACT

Manon van Dinther-van der Velde
Trainer en Adviseur
M. 06 – 22 17 31 97
E. info@OntwikkelTijd.nl

Ilse Buijs-van Hulten
Trainer en Adviseur
M. 06 – 55 97 62 52
E. info@OntwikkelTijd.nl

OntwikkelTijd
Grotestraat 19
5151 JC Drunen

OntwikkelTijd