OntwikkelTijd inspireert en leidt uw medewerkers op tot professionele leercoaches van studenten. Het resultaat is een betere begeleiding, meer eenduidigheid, meer kennis, meer vaardigheden en effectiever en efficiënter opleiden op de werkvloer.

DEZELFDE TAAL

Door uw mensen een training van OntwikkelTijd aan te bieden, werkt u als organisatie aan het optimaliseren van actuele kennis op het gebied van begeleiding en vaardigheden. OntwikkelTijd draagt bij aan een positieve mindset en motivatie bij uw medewerkers om studenten op te leiden.

OntwikkelTijd vervult daarnaast een adviesrol richting de organisatie, met als resultaat eenduidigheid in begeleiding. Na OntwikkelTijd spreekt iedereen ‘dezelfde taal’. Het is dus ook voor u als werkgever OntwikkelTijd.

Compilatie
OntwikkelTijd Notities

TEAMWORK

Uw eigen mensen trainen is belangrijker dan ooit: er zijn namelijk voldoende mensen op de werkvloer die kunnen begeleiden. De professional op de werkvloer is de beste leercoach voor studenten, mits ze goed toe- en uitgerust zijn en de noodzaak voelen dat opleiden en begeleiden belangrijk is. Opleiden en begeleiden is een taak die gezamenlijk gedragen moet worden. Teamwork dus.

OntwikkelTijd biedt de oplossing met praktische, in-company trainingen waarbij uw mensen worden opgeleid tot trainer/ leercoach van studenten. De training wordt altijd afgestemd en desgewenst aangepast aan de wensen van de organisatie of specifieke afdeling.

"OntwikkelTijd inspireert
tot (laten) leren"

Markeermomenten

De trainingen van OntwikkelTijd zijn praktisch: het geleerde kan direct in de praktijk worden toegepast. Uw mensen groeien in hun rol als leercoach, ze leren wat ze van een student kunnen verwachten en hoe ze studenten kunnen motiveren en inspireren. Na de training van OntwikkelTijd kunnen uw mensen anticiperen op het actuele leerproces van de student met de juiste mindset, kennis, vaardigheden en houding.

De markeermomenten van onze training:

  • Zelfvertrouwen van de leercoach.
  • Eenduidigheid in het opleiden en begeleiden binnen (een onderdeel van) de organisatie.
  • Laten leren van een ander.
  • Een beter opgeleide student / toekomstige collega.
  • Teamleden die beter op één lijn zitten als het gaat om begeleiden van studenten.
  • Persoonlijke ontwikkeling.
  • Een open mindset bij de deelnemer.
  • Investeren in de leeromgeving van toekomst.
  • Kwaliteitsverbetering binnen het bedrijf/bij de afdeling.

Van de studenten die in Noord-Brabant starten met een opleiding zorg en welzijn, haalt tussen de 20 en 50 procent hun diploma niet. Het aantal deelnemers aan mbo-zorgopleidingen daalde in de afgelopen vijf jaar fors en de nieuwe aanwas uit het hbo is niet voldoende om aan de toenemende vraag naar zorgmedewerkers in Noord-Brabant te voldoen. Dat blijkt uit het rapport ‘Onderwijs in Kaart’ van Transvorm, het Brabantse samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn. (…) De uitvalcijfers zijn hoog, en dat terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt door de vergrijzing aan de patiëntkant en de ontgroening aan de zorgverlenerskant. (…) Uit het rapport blijkt ook dat er te weinig begeleiding is tijdens stages, maar ook na afronding van een opleiding.

(juni 2017)

"OntwikkelTijd draagt bij aan het effectief
en efficiënt opleiden van studenten"

CONTACT

Manon van Dinther-van der Velde
Trainer en Adviseur
M. 06 – 22 17 31 97
E. info@OntwikkelTijd.nl

Ilse Buijs-van Hulten
Trainer en Adviseur
M. 06 – 55 97 62 52
E. info@OntwikkelTijd.nl

OntwikkelTijd